Tin MEDIC Cà Mau

Hội thảo "Báo cáo độ tương quan của xét nghiệm M2BPGi với các phương pháp khác trong chẩn đoán xơ gan"   (20/09/2019)
Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Bệnh viện MEDIC Cà Mau kết hợp với Công ty Sysmex tổ chức Hội thảo "Báo cáo độ tương quan của xét nghiệm M2BPGi với các phương pháp khác trong chẩn đoán xơ gan"
Bệnh viện MEDIC Cà Mau tổ chức cập nhật “Chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ”    (02/08/2019)
Ngày 01/8/2019 Bệnh viện MEDIC Cà Mau tổ chức cập nhật “Chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ” do Ts.Bs Trần Công Thắng và Ts.Bs Lê Văn Tuấn hướng dẫn.