Các dịch vụ BV MEDIC Cà Mau

Tin MEDIC Cà Mau

Medic Cà Mau trang bị máy GIÚP THỞ CAO CẤP   (15/12/2015)
MÁY GIÚP THỞ CAO CẤP
Hãng SX: Puritan Bennett/ Convidien / Mỹ
Medic Cà Mau trang bị máy Gây mê kèm thở   (15/12/2015)
Máy Gây Mê Kèm Thở
Hãng SX: Infinium - MỸ
Ngày 18/09/2015: Medic Cà Mau trang bị hệ thống đèn mổ và giường mổ   (21/09/2015)
Ngày 18/09/2015: Medic Cà Mau trang bị hệ thống đèn mổ và giường mổ