Tin MEDIC Cà Mau

Bệnh viện MEDIC Cà Mau tổ chức Hội thảo cập nhật kiến thức "Siêu âm đàn hồi bán định hướng trên Vú – Giáp và định lượng ARFI Gan" do Bs.CK1. Lê Thanh Liêm (MEDIC Hòa Hảo) trình bày (11/07/2020)


Nhằm cập nhật trang bị kiến thức mới, trao đổi kinh nghiệm cho các bác sĩ trong chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, chiều ngày 11 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường bệnh viện MEDIC Cà Mau đã tổ chức Hội thảo cập nhật kiến thức với chủ đề " Siêu âm đàn hồi bán định hướng trên Vú – Giáp và định lượng ARFI Gan" do Bs.CK1. Lê Thanh Liêm (MEDIC Hòa Hảo) trình bày.

MEDIC Cà Mau
Các Nội Dung Khác