Tin MEDIC Cà Mau

Bệnh viện MEDIC Cà Mau tiếp Đoàn kiểm tra, đánh giá mức chất lượng xét nghiệm và an toàn sinh học xét nghiệm đã công bố (cấp II) (17/07/2020)


Ngày 17/7/2020, Bệnh viện MEDIC Cà Mau tiếp Đoàn kiểm tra Sở Y tế Cà Mau kiểm tra, đánh giá mức chất lượng xét nghiệm và an toàn sinh học xét nghiệm đã công bố (ATSH cấp II).

MEDIC Cà Mau
Các Nội Dung Khác