Tin MEDIC Cà Mau

Bệnh viện MEDIC Cà Mau tiếp Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 (07/01/2021)
Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2021, Bệnh viện MEDIC Cà Mau đã có buổi tiếp Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế tại các bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh tỉnh Cà Mau năm 2020.

MEDIC Cà Mau
Các Nội Dung Khác