Tin MEDIC Cà Mau

Hội thảo trực tuyến: Viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, ung thư gan tại Việt Nam (10/11/2021)


Hội thảo trực tuyến: Viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, ung thư gan tại Việt Nam (Webinar Series: Hepatitis B, Hepatitis C, and Liver Cancer Forum in Vietnam - Seeking Solutions Through a Patient-Provider Partnership).
 

 

Mục tiêu của Chuỗi 2 hội thảo trực tuyến này để trình bày và tư duy về các mô hình cung cấp dịch vụ chăm sóc và tài chính khả thi từ bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ y tế tại cộng đồng cơ sở nhằm loại bỏ viêm gan vi rút để phòng chống ung thư gan ở Việt Nam vào năm 2030 và sau đó nữa. Với sự tham gia trình bày và đóng góp ý kiến của những bác sĩ-nhà khoa học, chuyên gia y tế trong ngành trong và ngoài nước.


Ngày 1: Thứ Bảy, 04 tháng 12 năm 2021- Chủ đề Hội thảo trực tuyến: Viêm gan virut B và C ở Việt Nam: 19:00 - 21:30 (Giờ Vietnam).

 Ngày 2: Thứ Bảy, ngày 11 tháng 12 năm 2021- Chủ đề Hội thảo trực tuyến: Ung thư gan ở Việt Nam: 19:00 - 21:30 (Giờ Vietnam).


Đơn vị tổ chức sự kiện:


• Johns Hopkins School of Medicine’s Center of Excellence for Liver Disease in Vietnam.


• Vietnam National University in Ho Chi Minh City - School of Medicine (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Y).


• Medic Medical Center, Vietnam.

 

Các Nội Dung Khác