Tin MEDIC Cà Mau

Bệnh viện MEDIC Cà Mau tiếp đoàn chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Cà Mau   (12/06/2019)
Ngày 11/6/2019 Bệnh viện MEDIC Cà Mau tiếp đoàn chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Cà Mau.