Tin MEDIC Cà Mau

Bệnh viện MEDIC Cà Mau tổ chức cập nhật “Chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ”    (02/08/2019)
Ngày 01/8/2019 Bệnh viện MEDIC Cà Mau tổ chức cập nhật “Chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ” do Ts.Bs Trần Công Thắng và Ts.Bs Lê Văn Tuấn hướng dẫn.
Bệnh viện MEDIC Cà Mau tiếp đoàn chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Cà Mau   (12/06/2019)
Ngày 11/6/2019 Bệnh viện MEDIC Cà Mau tiếp đoàn chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Sản nhi tỉnh Cà Mau.