Các cơ sở của Medic

MEDIC Đà Nẵng (METEC)
21/3 Lê Hồng Phong
TP.Đà ĐT:84.51.824240
MEDIC Huế
01A Bến Nghé – TP. Huế
ĐT:84.54.824256 – FAX: 84.54.824258
Website: www.medic-hue.com
Email:baoquani@hotmail.com
MEDIC Hà Nội
Trung tâm Khám Chữa Bệnh
28 Điện Biên Phủ (Trần Phú, Tp.Hà Nội)
ĐT: 84.4.8232161
MEDIC Kiên Giang (BV Bình An)
82 Nguyễn Trung Trực, Thị Xã Rạch Giá Kiên Giang
ĐT: 84.91.885448
MEDIC Kiên Giang (BV Bình An)
82 Nguyễn Trung Trực, Thị Xã Rạch Giá Kiên Giang
ĐT: 84.91.885448
MEDIC PP(Phnompenh-Cambodia)
2B Rue 90 Phnompenh
Tel: 855-23309610-012819610
Fax:855-23427219
Email: medicppenh@bigpond.com.kh
MEDIC LAOS
Hospital Mahosot, Vientiane, Laos.PDR
Tel: 856-214024