Tin MEDIC Cà Mau

Bệnh viện MEDIC Cà Mau tiếp Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019   (26/11/2019)
Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2019, Bệnh viện MEDIC Cà Mau đã có buổi tiếp Đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng và khảo sát sự hài lòng người bệnh, nhân viên y tế tại các bệnh viện và trung tâm y tế có giường bệnh tỉnh Cà Mau năm 2019.
Hội thảo "Báo cáo độ tương quan của xét nghiệm M2BPGi với các phương pháp khác trong chẩn đoán xơ gan"   (20/09/2019)
Ngày 20 tháng 9 năm 2019, Bệnh viện MEDIC Cà Mau kết hợp với Công ty Sysmex tổ chức Hội thảo "Báo cáo độ tương quan của xét nghiệm M2BPGi với các phương pháp khác trong chẩn đoán xơ gan"
Bệnh viện MEDIC Cà Mau tổ chức cập nhật “Chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ”    (02/08/2019)
Ngày 01/8/2019 Bệnh viện MEDIC Cà Mau tổ chức cập nhật “Chẩn đoán và điều trị sa sút trí tuệ” do Ts.Bs Trần Công Thắng và Ts.Bs Lê Văn Tuấn hướng dẫn.