SINH HOẠT KHKT MEDIC 5 – NGÀY 04/07/2024

Chương trình sinh hoạt KHKT Medic 5 ngày 04/07/2024

Internet_NguyenThiXuanHoa

HepKhiQuanPheQuanLonPheQuan_LeHuuLinh

LymphanngiomaOfJejunum_PhamChiToan

ChupAnhNoiSoiToanBoDaiTrang_NguyenTrungKien

Join Room Meeting

Meeting ID: 949 6495 4072
Chương trình họp MEDIC 5 được bắt đầu lúc 19h.

Phòng họp sẽ được mở lúc 18h30 các Bác Sĩ báo cáo có thể thực hiện kiểm tra thiết bị & báo cáo thử.

Do có thực hiện thống kê sau mỗi buổi họp kính mong Bác Sĩ thiết lập thông tin đăng nhập theo định dạng: Bác Sĩ _ Khoa.

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng vi tính: 137 (Số nội bộ)

Chương trình sinh hoạt KHKT Medic 5 ngày 07/06/2024

Tag: