CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHKT MEDIC 5 – NGÀY 13/06/2024 (ONLINE)

ULTRASOUND NEWS 6-24

MỘT TRƯỜNG HỢP U TỤY_Bs Trúc Phương

GIST RUỘT NON_Bs Thống Nhất

U NHẦY RUỘT THỪA_Bs Võ Thảo

Join Room Meeting

Meeting ID: 949 6495 4072
Chương trình họp MEDIC 5 được bắt đầu lúc 19h.

Phòng họp sẽ được mở lúc 18h30 các Bác Sĩ báo cáo có thể thực hiện kiểm tra thiết bị & báo cáo thử.

Do có thực hiện thống kê sau mỗi buổi họp kính mong Bác Sĩ thiết lập thông tin đăng nhập theo định dạng: Bác Sĩ _ Khoa.

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng vi tính: 137 (số nội bộ)

Tag: