CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT KHKT MEDIC 7 – NGÀY 17/12/2022 (ONLINE)

Join Room Meeting

Ngày: 17/12/2022

Meeting ID: 991 2827 9814

Chương trình họp Medic 7 được bắt đầu lúc 13h.

Phòng họp sẽ được mở lúc 12h30 các Bác Sĩ báo cáo có thể thực hiện kiểm tra thiết bị & báo cáo thử.

Do có thực hiện thống kê sau mỗi buổi họp kính mong Bác Sĩ thiết lập thông tin đăng nhập theo định dạng: Bác Sĩ _ Khoa.

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng vi tính: 1142

Tag: