QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

STT TÊN DỊCH VỤ LOẠI DỊCH VỤ GIÁ
1 Strongyloides stercoralis (Giun lươn) Ab miễn dịch bán tự động Vi sinh (Medic Cà Mau) 170.000đ
2 Virus test nhanh kháng nguyên Covid-19 (Người nuôi bệnh hoặc thay người nuôi.) Vi sinh (Medic Cà Mau) 135.000đ
3 Định lượng sắt huyết thanh Hóa Sinh (Liên kết Hòa Hảo) 40.000đ
4 Xét nghiệm hồng cầu lưới (bằng máy đếm laser) Huyết học (Liên kết Hòa Hảo) 60.000đ
5 Hepavax - Gene ( Vắc xin viêm gan B) Tiêm chủng 160.000đ
6 ENGERIX B 20 mcg >20 tuổi (GSK:Bỉ) - (Tạo miễn dịch chủ động chống nhiễm những phó chủng HBV, cũng có thể phòng VGD ) Tiêm chủng 150.000đ
7 Định lượng Anti CCP [Máu] Hóa Sinh (Liên kết Hòa Hảo) 180.000đ
8 Khám và tư vấn tiêm chủng Tiêm chủng 50.000đ

ĐẶT LỊCH KHÁM BỆNH

    * Các nội dung bắt buộc

      * Các nội dung bắt buộc