SINH HOẠT KHKT MEDIC 7 – NGÀY 06/07/2024

Chương trình sinh hoạt KHKT Medic 7

BenhLaoPhoi_VoTienCuong

TiepCanNhanGiap_HuynhCamThuy

InternetNews_240706

FrankSign_NguyenHoangPhuoc

Join Room Meeting

Meeting ID: 989 3051 8379

Chương trình họp Medic 7 được bắt đầu lúc 13h.

Phòng họp sẽ được mở lúc 12h30 các Bác Sĩ báo cáo có thể thực hiện kiểm tra thiết bị & báo cáo thử.

Do có thực hiện thống kê sau mỗi buổi họp kính mong Bác Sĩ thiết lập thông tin đăng nhập theo định dạng: Bác Sĩ _ Khoa.

Mọi thắc mắc xin liên hệ phòng vi tính: 137 (Số nội bộ)

Chương trình sinh hoạt KHKT Medic 7 ngày 29/06/2024

Tag: