Đối tác hiện nay

Bệnh Viện Bình An - Kiêng Giang (13/06/2015)


Bệnh Viện Bình An - Kiêng Giang

Địa chỉ: 80 - 82 Nguyễn Trung Trực - Thành phố Rạch Giá - Tỉnh Kiên Giang

Email:     cskh@bvbinhan.com.vn

Điện thoại: 0773-949-949

Fax:     Fax: 0773-810-811

Website: http://www.medickiengiang.com.vn

Medic Cà mau
Các Nội Dung Khác