Tin MEDIC Cà Mau

Về việc triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế” năm 2020. (27/10/2020)


Căn cứ Công văn số 3048/SYT-TTr ngày 23/10/2020 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về y tế” năm 2020, Bệnh viện MEDIC Cà Mau khuyến khích toàn thể nhân viên Bệnh viện tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi thông qua đường link http://vuphapche.moh.gov.vn

Trân trọng cám ơn.

MEDIC Cà Mau
Các Nội Dung Khác