Tin MEDIC Cà Mau

Các trường hợp F1, F2 tại MEDIC Hòa Hảo đã có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính lần đầu (22/05/2021)
Theo kết quả xét nghiệm RT-PCR lần thứ nhất thì 762 nhân viên F1 và F2 của bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại MEDIC Hòa Hảo TP Hồ Chí Minh đã âm tính, hiện các nhân viên F1 vẫn tiếp tục quy trình cách ly tại chỗ, theo hướng dẫn thì các nhân viên F2 được kết thúc cách ly.

Xin trân trọng thông báo để mọi người an tâm.

MEDIC Cà Mau
Các Nội Dung Khác