Tag Archives: QR Code

MEDIC CÀ MAU VÀ THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG Y KHOA

Công nghệ đang cho thấy mức độ ảnh hưởng to lớn trong mọi lĩnh vực đời sống, xã hội và nhanh chóng trở thành xu hướng trong thời đại 4.0. Đặc biệt trong ngành Y, công nghệ 4.0 trong y tế đã trở nên nổi bật. Các ứng dụng công nghệ thông tin được tăng…

Medic Hòa Hảo

Medic Cần Thơ

Medic Kiên Giang