Tag Archives: Vitamin C

CÁC DẤU HIỆU CHO THẤY CƠ THỂ THIẾU VITAMIN C

1. Khái niệm về vitamin và Vitamin C Vitamin là một loại hợp chất hữu cơ, đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể bằng việc tham gia vào việc tổng hợp, sử dụng và chuyển hóa các chất dinh dưỡng được nạp vào cơ thể. Trong đó, Vitamin…

Medic Hòa Hảo

Medic Cần Thơ

Medic Kiên Giang