Bệnh viện Bình An chính thức hoạt động

Trước nhu cầu và số lượng bệnh nhân tăng lên, Bệnh viện Bình An được xây dựng (Ban lãnh đạo Trung tâm Y khoa MEDIC Hòa Hảo có tỷ lệ vốn > 65%) với quy mô 10 tầng, chính thức hoạt động từ tháng 8/2010.

Tag: