MEDIC Hòa Hảo được thành lập

Bác sĩ Phan Thanh Hải thành lập MEDIC Hòa Hảo, toạ lạc 254 đường Hòa Hảo, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tag: