MEDIC Hòa Hảo hiện đại hóa với hai cái máy chụp CT và cộng hưởng từ của Toshiba

MEDIC Hòa Hảo hiện đại hóa với hai cái máy chụp CT và cộng hưởng từ của Toshiba. Đây cũng là hai máy đầu tiên ở Việt Nam. Thời giá gần triệu rưỡi đôla Mỹ.
Các trung tâm vệ tinh lần lượt hình thành sau đó:
– MEDIC Cần Thơ (CaMedic). Liên doanh với sở Y tế Cần Thơ. Mô hình phòng khám nhưng làm việc theo giờ hành chính.
– MEDIC Campuchia.

Tag: